• Tečajevi
TEČAJCIJENA U EURIMACIJENA U KUNAMA
OWD Ronilac otvorenih voda
(Uključena kompletna oprema)
320€ 2400kn
Specijalnosti
(Dubinsko, Noćno, Navigacija…)
140€1050kn
AOWD Napredni Ronilac350€2600kn
Stress & Rescue 160€1200kn
Probni Zaron (s obale)
(Uključena kompletna oprema)
45€ 340kn
Probni zaron (s brodom)
(Uključena kompletna oprema)
55€ 400kn
  • Ronilački paketi *
RONILAČKI PAKETICIJENA U EURIMACIJENA U KUNAMA
1 zaron s obale 15€ 100kn
1 zaron brodom35€260kn
2 zarona brodom 60€450kn
Noćni zaron 35€260kn
Olupina „Francesca di Rimini“ 40€ 300kn
Olupina „Borak“ 40€ 300kn
Olupina „Junker“ 40€ 400kn
Olupina “Gladiator”40€ 300kn
Paket 6 zarona 155€ 1150kn
Paket 8 zarona190€ 1400kn
Paket 10 zarona 230€ 1700kn
Paket 12 zarona 270€ 2000kn
Putnik na brodu15€ 100kn

* Cijena uključuje bocu sa zrakom, olovo, brod i voditelja

  • Najam opreme
OPREMACIJENA U EURIMACIJENA U KUNAMA
Kompletna oprema23€/dan170kn/dan
Odijelo10€75kn
Čizmice2€15kn
Kompenzator (Jacket)6€45kn
Kompjuter6€ 45kn
Lampa4€ 30kn
Maska2€15kn
Peraje2€15kn
Punjenje boca 1L/200BAR0,8€ 5kn